Обяви и съобщения

назад

Заповед относно избор на доставчик за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г. и 2021г./2022г. – ОУ „Васил Левски“ с. Величково

211