Обяви и съобщения

назад

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА УЧЕБНИТЕ 2019Г./2020Г., 2020Г./2021Г. И 2021Г./2022Г.

229