Обяви и съобщения

назад

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022 година разплащанията с банкови карти на ПОС ......

467

О Б Я В А

 

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022 година разплащанията с банкови карти на ПОС терминал ще приключат до 23.12.2022г.

ПОС терминала няма да работи на     29 и 30 .12.2022г.

 

                                    От ръководството