Обяви и съобщения

назад

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022 година касите в салона за обслужване.....

230

О Б Я В А

 

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022 година

касите в салона за обслужване ще работят

с граждани и фирми до 11.00часа на 30.12.2022г./ПЕТЪК/

 

                                    От ръководството