Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати за предоставяне на услугите в Център за социално включване и развитие (позиция КОНСУЛТАНТ - ЮРИСТ) до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

1345

СПИСЪК

 

 

на допуснатите кандидати за предоставяне на услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” в Център за социално включване и развитие (позиция КОНСУЛТАНТ - ЮРИСТ) до IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ:

 

 

 вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Подадени документи

 

44-П-36

 

 

 

29.01.2018

 

ПАУЛА ЯНЧОВА ДРЯНОВА

 

допуска се до събеседване

 

44-Д-73

 

 

01.02.2018

ДИМО ИВАНОВ ЦИПОРКОВ

допуска се до събеседване

 

 

 

Събеседването с допуснатите до събеседване кандидатите ще се проведе на 15.02.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа в стая №810, ет.8 на община Пазарджик.