Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за следните позиции: Консултант – акушерка и Консултант - гинеколог

803

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

до IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ –

от подбор за следните позиции:

 

1. Консултант - акушерка за услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Майчино и детско здраве" за максимум 480 отработени часа за периода от 01.03.2024 г. до 26.12.2024 г.;

 

2. Консултант - гинеколог за услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Майчино и детско здраве" за максимум 420 отработени часа за периода от 01.03.2024 г. до 26.12.2024 г.;

 

по Проект ”Център за ранна интервенция–Пазарджик” – договор №BG05SFPR002-2.003-0161-C01

 

 рег. индекс на

заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Подадени документи

44-815

21.02.2024

консултант - акушерка

допуска се до събеседване

 

44-816

21.02.2024

консултант - гинеколог

допуска се до събеседване

 

 

 

Събеседването с допуснатите до събеседване кандидати ще се проведе на 28.02.2024 г. (сряда) от 16:00 ч. в стая №910А, ет.9 на община Пазарджик.