Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за следните длъжности: Логопед – 1; Медицинска сестра - 1; Психолог – 1

526

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

до IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ –

от подбор за следните длъжности:

 

1. Логопед – 1;

2. Медицинска сестра - 1;

3. Психолог – 1

 

по Проект ”Център за ранна интервенция–Пазарджик” – договор №BG05SFPR002-2.003-0161-C01

 

 

 Рег. индекс на

заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Подадени документи

44-572

02.02.2024

логопед

допуска се до събеседване

 

 

За длъжностите „медицинска сестра и „психолог” в ЦРИ – Пазарджик няма постъпили заявления.

 

 

Събеседването с допуснатия до събеседване кандидат ще се проведе на 09.02.2024 г. (петък) от 10:30 ч. в Зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2 на община Пазарджик.