Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект „Месопреработвателно предприятие и магазин за хранителни стоки и щанд...

364