Обяви и съобщения

назад

Съобщение за публично обявяване относно Проект за санитарно-охранителна зона около тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 за водоснабдяване на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в село Драгор, община Пазарджик

30

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

          Във връзка с Проект за санитарно-охранителна зона около тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 за водоснабдяване на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в село Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта на адрес:

 

          - Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, стая 706 до 15.12.2021 г. включително.

 

          - Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет. 3, ст. 37 до 15.12.2021 г. включително.