Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ за частично спиране на движението на превозните средства по ул. „Петър Бонев” на 29.12.2022г.

179

СЪОБЩЕНИЕ

По повод издадено Разрешение за прокопаване на тротоари, улични платна и вътрешно квартални пространства за полагане на подземни проводи и съображения на основание чл.72, ал.1 от ЗУТ и издадена Заповед за временна организация на движенето във връзка с приложение 16 и на основание чл.66, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010г. За временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътища и улици, движението на превозните средства ще бъде спряно по ул. „Петър Бонев” в участъка между улица „Никола Фурнаджиев” и ул. „Осми март” на 29.12.2022г.