Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ В МЕСТНОСТ АЗМАКА И МЕСТНОСТ ЯКУБА, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ПАЗАРДЖИК

164


Файлове:

Azmuka_Jakuba_5-10-2018.pdf Azmuka_Jakuba_5-10-2018.pdf