Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно спиране движението на превозните средства по ул. „Вихрен” в участъка между улица „Алабак”и ул. „Верила” на 20.10.2022г.

452

СЪОБЩЕНИЕ

 

По повод издадено Разрешение за прокопаване на тротоари, улични платна и вътрешно квартални пространства за полагане на подземни проводи и съображения на основание чл.72, ал.1 от ЗУТ и издадена Заповед за временна организация на движенето във връзка с приложение 16 и на основание чл.66, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010г. За временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътища и улици, движението на превозните средства ще бъде спряно по ул. „Вихрен” в участъка между улица „Алабак”и ул. „Верила” на 20.10.2022г.