Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Центърът за информация и услуги, намиращ се на ул.”Марица“ № 20

248

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме  Ви, че Центърът за информация и услуги, намиращ се на ул.”Марица“ № 20 преустановява временно дейността си от 28.11.2022 г. до 03.04.2023 г.

        През горепосочения период обслужването на граждани ще се извършва в  сградите на Община Пазарджик на бул. „България“ №2 и бул. „България“ №41 ,  както следва:

 

  1. Административно  обслужване по гражданско състояние- в Дирекция“Гражданска регистрация на населението” (EСГРАОН)

 

  1. Заплащане  на местни данъци и такси в :
  • Отдел ”Местни данъци и такси”, бул. „България“ №41
  • Център за гражданска регистрация при Дирекция “Гражданска регистрация на населението” (EСГРАОН)
  • Център за информация и услуги, бул. „България“№2

            

                                                                Община Пазарджик