Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

207

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 191 от 20.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР, в обхват УПИ XVI-225 (ПИ 55155.506.137) в кв.33 и улица с о.т. о.т. 266-329 по плана на гр. Пазарджик.

Заповед № 192 от 21.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ VI-СНС в кв.47 по плана на с. Звъничево.

Заповед № 194 от 22.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ VII-216(ПИ 46749.501.216) в кв.170 по плана на с. Мало Конаре.

Заповед № 195 от 22.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ VI-СНС (ПИ 15028.501.125) в кв.5 по плана на с. Главиница.