Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

91

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед №52 от 11.09.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ ХVII-337, в кв.29 по плана на с.Говедаре.

Заповед №53 от 11.09.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ III-285 (ПИ 55556.501.285), в кв.31 по КК на с. Паталеница.

Заповед №55 от 15.09.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ ХIV-406, в кв.45 по плана на с. Добровница

Заповед №57 от 16.09.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ и РУП, в обхват УПИ VI-База на СУ „Водстрой“ (ПИ55155.507.229) в кв.432а, по КК на гр. Пазарджик.

Заповед №58 от 16.09.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР, в обхват УПИ ХI-общ. (ПИ 30572.501.489) и УПИ ХII-общ. (ПИ 30572.501.488), в кв.54 по КК на с. Звъничево.

Заповед №59 от 17.09.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР, в обхват поземлен имот пл.№401, в кв.32 по плана на с. Главиница, за който са отредени УПИ ХVI-401, УПИ ХХI-401, УПИ ХХ-399,401, УПИ ХХII-401 и улица тупик с о.т. о.т. 87-88, не проведена на място.