Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

152

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 67 от 27.05.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ Х-40 (ПИ06149.501.119) и УПИ ХI-42 (ПИ06149.501. 118) в кв.60, по КККР на с. Братаница.

 

Заповед № 68 от 27.05.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ I-136, в кв.8 по плана на с.Гелеменово.

 

Заповед № 72 от 27.05.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ VII-10129, в кв.219a по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 74 от 31.05.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, в обхват УПИ ХХVII-1391 (ПИ 46749.503.1391) и УПИ IХ-1390 (ПИ 46749.503.1390), в кв.55 по плана на с. Мало Конаре.

 

Заповед № 75 от 01.06.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ II-368, За жилищно строителство и търговия (ПИ 30572.502.298), в кв.33 по плана на с. Звъничево.

 

Заповед № 76 от 01.06.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ ХI-200 и УПИ ХII-200, в кв.38А, по плана на с. Гелеменово.

 

Заповед № 80 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и План за застрояване, за ПИ 53335.913.46, представляващ парцел ХII, в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност „Каратопрак“, в землището на с. Огняново.

 

Заповед № 81 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и План за застрояване, за ПИ 53335.913.29, представляващ парцел ХV, в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност „Орешака“, в землището на с. Огняново.