Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

2145

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че с Решение на Общински съвет - Пазарджик се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Решение № 81 от 25 април 2013 г., вето с Протокол № 5 с което дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХІV-За православна църква и озеленяване в кв. 17 по плана на с. Мокрище

       Решение № 82 от 25 април 2013 г., взето с Протокол № 5 с което дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ І-За православна църква и озеленяване в кв. 13 по плана на с. Мокрище

       Решение № 83 от 25 април 2013 г., взето с Протокол № 5 с което дава разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.8.192 местн. „Зайкови мандри” в земл. Пазарджик

       Решение № 84 от 25 април 2013 г., взето с Протокол № 5 с което дава разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. 033005, местн. „Бръждовица” в земл. Ивайло

       Решение № 85 от 25 април 2013 г., взето с Протокол № 5 с което дава разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите къв него за п.и. 912032 /проектен имот 912032/, местн. „Орешака” в земл. Огняново