Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

490

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 72 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ VII - За производство на ел. енергия от ВЕИ /фотоволтаични панели/ (ПИ 65468.121.11) и поземлени имоти с идентификатори 65468.103.15, 65468.121.1, 65468.121.2, 65468.121.3, 65468.121.4, 65468.121.5, 65468.121.6, 65468.121.7, 65468.122.23, 65468.123.10 и 65468.123.9, местност ГРАДИНАТА и поземлени имоти с идентификатори 65468.124.1, 65468.124.2 и 65468.124.3 местност ИЛАФТАРЛА по КККР на землището на село Сбор.

 

Решение № 73 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.120.5, 65468.125.1, 65468.125.2, 65468.125.3, 65468.125.4, 65468.125.5, 65468.125.6, 65468.125.7, 65468.125.8, 65468.125.9, 65468.125.10, 65468.125.11, 65468.125.12, 65468.125.13, 65468.125.15, 65468.125.16, 65468.125.17, 65468.125.18, 65468.125.19, 65468.125.20, 65468.125.21, 65468.125.22, 65468.125.23, 65468.125.24, 65468.125.25, 65468.125.26, 65468.125.28, 65468.161.1, 65468.161.5, 65468.161.6, 65468.161.7, 65468.161.8, 65468.161.9, 65468.162.1, 65468.162.2, 65468.162.3, 65468.162.4, 65468.162.5, 65468.162.6, 65468.162.7, 65468.162.8, 65468.162.9, 65468.162.10, 65468.162.11, 65468.162.12, 65468.162.13, 65468.162.14, 65468.162.15, 65468.162.16, 65468.162.17, 65468.162.18, 65468.162.19, 65468.162.20, 65468.162.21, 65468.162.22, 65468.162.23, 65468.162.24, 65468.162.25, 65468.162.26, 65468.162.27, 65468.162.29, 65468.162.30, 65468.162.31, 65468.162.32, 65468.162.34, 65468.162.35, 65468.162.36, 65468.164.1, 65468.164.2, 65468.164.3, 65468.164.5, 65468.164.4, 65468.164.6, 65468.164.7, 65468.164.8, 65468.164.9, 65468.164.10, 65468.164.11, 65468.164.12, 65468.164.13, 65468.164.14, 65468.164.15, 65468.165.1, 65468.165.2, 65468.165.3, 65468.165.5, 65468.165.6, 65468.165.7, 65468.165.8, 65468.165.9, 65468.165.10, 65468.165.11, 65468.165.12, 65468.165.14, 65468.165.15, 65468.165.16, 65468.165.17, 65468.165.19, 65468.165.20, 65468.165.21, 65468.165.22, 65468.165.23, 65468.165.25, 65468.165.26, 65468.166.20 по КККР на землището на село Сбор.

 

Решение № 74 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.50.41, 65468.50.42, 65468.63.1, 65468.63.2, 65468.63.6, 65468.63.8, 65468.63.10, 65468.63.11, 65468.63.12, 65468.63.13, 65468.63.14, 65468.63.15, 65468.63.16, 65468.64.1, 65468.64.2, 65468.64.3, 65468.64.4, 65468.64.5, 65468.64.6, 65468.64.7, 65468.64.8, 65468.64.9, 65468.64.10, 65468.64.13, 65468.64.16, 65468.64.17, 65468.64.18, 65468.64.19, 65468.64.20, 65468.64.21, 65468.64.22, 65468.64.23, 65468.64.24, 65468.64.25, 65468.64.26, 65468.64.29, 65468.65.1, 65468.65.2, 65468.65.3, 65468.65.4, 65468.65.5, 65468.65.6, 65468.65.7, 65468.65.8, 65468.65.9, 65468.65.10, 65468.65.11, 65468.65.12, 65468.65.13, 65468.65.14, 65468.65.15, 65468.65.16, 65468.65.17, 65468.65.18, 65468.65.19, 65468.65.20, 65468.65.21, 65468.101.1, 65468.101.2, 65468.101.3, 65468.101.4, 65468.101.5, 65468.101.6, 65468.101.7, 65468.101.8, 65468.101.9, 65468.101.10 и 65468.101.13 по КККР на землището на село Сбор, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 75 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.51.2, 65468.51.3, 65468.51.4, 65468.51.5, 65468.51.6, 65468.51.7, 65468.51.8, 65468.51.9, 65468.51.10, 65468.51.11, 65468.51.12, 65468.51.13, 65468.51.14, 65468.51.15, 65468.51.16, 65468.51.17, 65468.51.20, 65468.51.22, 65468.51.25, 65468.51.23, 65468.51.24, 65468.52.1, 65468.52.2, 65468.52.3, 65468.52.5, 65468.52.6, 65468.52.7, 65468.52.8, 65468.52.9, 65468.52.10, 65468.52.11, 65468.52.12, 65468.52.13, 65468.52.14, 65468.52.15, 65468.52.16, 65468.52.17, 65468.52.18, 65468.52.19, 65468.52.20, 65468.52.21, 65468.52.22, 65468.52.23, 65468.52.24, 65468.52.25, 65468.52.26, 65468.53.1, 65468.53.2, 65468.53.3, 65468.53.4, 65468.53.5, 65468.53.6, 65468.53.7, 65468.53.8, 65468.53.9, 65468.53.10, 65468.53.11, 65468.53.12, 65468.53.13, 65468.53.14, 65468.53.15, 65468.53.16, 65468.53.17, 65468.53.18, 65468.53.19, 65468.53.20, 65468.53.21, 65468.53.22, 65468.53.23, 65468.53.24, 65468.53.26, 65468.53.27, 65468.53.28, 65468.53.29 и 65468.53.30 по КККР на землището на село Сбор.

 

Решение № 76 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.102.4, 65468.102.5, 65468.102.6, 65468.102.7, 65468.102.8, 65468.102.9, 65468.102.10, 65468.102.11, 65468.102.12, 65468.102.13, 65468.102.14, 65468.102.15, 65468.102.16, 65468.102.17, 65468.102.18, 65468.102.19, 65468.102.20, 65468.102.21, 65468.102.22, 65468.102.41, 65468.102.30, 65468.102.31, 65468.102.32, 65468.102.33, 65468.102.34, 65468.102.37, 65468.102.36, 65468.102.38 и 65468.102.39 по КККР на землището на село Сбор.

 

Решение № 77 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР, УПИ III – 270, за търговия и услуги и УПИ IV- 270, за търговия и услуги (поземлен имот с идентификатор 55155.508.270) в кв.7 и улица с о.т. о.т. 6468-6469-6470-6471-6472-6473-6474 по плана на гр. Пазарджик.

 

Решение № 78 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за Изменение на ОУП на Община Пазарджик, за поземлен имот с идентификатор 55155.8.257, с НТП – друг вид нива, в местност „ Зайкови мандри“ по КККР на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение № 80 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65468.138.24 в местност „Възстановими граници“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 81 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 44879.124.8, в местност „До селото“, по КККР на землище с. Ляхово.

 

Решение № 82 от 24.03.2023г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 46749.137.32 в местност „Кабурски кладенец“, по КККР на землище с. Мало Конаре.