Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

680

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 207 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ ХVIII-Подстанция (ПИ 55155.508.467 и ПИ 55155.508.468), в кв.5-Ик1 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 208 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ VI-53 (ПИ 10505.501.178), в кв.28 по плана на с. Величково.

 

Заповед № 210 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ ХVI-604 (ПИ 55155.505.604) в кв.449 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 211 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ IV-23, УПИ V-23 и УПИ VI-23, в кв.91 (м. „Спасова черква“) по плана на с. Паталеница.

 

Заповед № 212 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и План за застрояване, за ПИ 56561.180.32 в м. „Коруджа“ (Стопански двор) по КККР на с. Пищигово.

 

Заповед № 213 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ ХIV-342 (ПИ 55155.10.343) и УПИ ХV-342 (ПИ 55155.10.344), в кв.631 (м. „Татар Екин“) по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 215 от 05.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ ХХIV-380, Производствена дейност, търговия и услуги (ПИ 55155.508.696 и ПИ 55155.508.719) и УПИ ХХIII-380 (ПИ 55155.508.695), в кв.20-Ик1 по плана на гр. Пазарджик.