Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

311

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 274 от 24.11.2022г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 46749.116.70, в местност „Хаджийска могила“, по КККР на землище с. Мало Конаре.

 

Решение № 275 от 24.11.2022г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 46749.148.152, в местност „Каймака“, по КККР на землище с. Мало Конаре.

 

Решение № 276 от 24.11.2022г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация, в обхват улици с о.т. о.т. 221-219-213А-218-216 и с о.т. о.т. 216-217-232, по плана на с. Паталеница.

 

Решение № 277 от 24.11.2022г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 53335.505.48 в местност „Герена“, по КККР на землище с. Огняново.

 

Решение № 278 от 24.11.2022г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 66559.52.37, в местност „Синия мост“, по КККР на землище с. Синитово.

 

Решение № 279 от 24.11.2022г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за проект за ПУП – Изменение на ПРЗ за УПИ I–За озеленяване, в кв.415в по плана на гр.Пазарджик.