Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

582

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 242 от 20.09.2023г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, в обхват УПИ I-180, Търговия и услуги (ПИ 55155.10.452) и УПИ II-180 Търговия и услуги (ПИ 55155.10.453) в местност „Татар Екин“ (нов кв.624) и УПИ I-180 (ПИ 55155.10.454), УПИ II-180 (ПИ 55155.10.455) и УПИ III-180 (ПИ 55155.10.456) в местност „Татар Екин“ (нов кв.629), и улица с о.т. о.т. 919-944 (ПИ 55155.10.457) по плана на гр. Пазарджик

 

Решение № 243 от 20.09.2023г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР, в обхват УПИ II-7571, За ТП, УПИ ХVI-964, Озеленяване и УПИ VIII-963 в кв. 1420 по плана на гр. Пазарджик.