Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

169

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 36 от 17.03.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ и РУП, за УПИ II-общ. /ПИ 55155.506.1378/, УПИ IV-общ. /ПИ 55155.506.1379/ и УПИ V-общ. /ПИ 55155.506.390/, в кв.134 по плана на гр.Пазарджик.

Заповед № 45 от 24.03.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на План за застрояване, за УПИ XIV-342, за жилищно строителство /ПИ 55155.10.343/, УПИ XV-342, за жилищно строителство /ПИ 55155.10.344/ и УПИ XVI-342, за жилищно строителство /ПИ 55155.10.345/, в кв.631 в местност „Татар Екин“, по плана на гр. Пазарджик и за УПИ XVII-342, за жилищно строителство /ПИ 55155.10.347/ и УПИ XVIII-341, за складова дейност, търговия и услуги /ПИ 55155.10.296/, в кв.630 в местност „Татар Екин“, по плана на гр. Пазарджик.

Заповед № 51 от 01.04.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ Vа-179 /ПИ 00571.500.241/, в кв.14 плана на с. Априлци.