Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла на 19 Септември 2012 год. от 10.00 часа до 14.00 часа

2306

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК със съдействието на «НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ”АД И «НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ»ЕАД, уведомяват жителите на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, за предстояща кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла

 

Желаещите да се включат, могат да предадат своите батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на 19 Септември 2012 год. от 10.00 часа до 14.00 часа на пешеходната зона на ул.Цар Самуил”-до сградата на община Пазарджик, гр. Пазарджик.