Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно предаване отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори

586

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СЪВМЕСТНО С

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, че могат да предават своите отпадъци от

  • електрическо и електронно оборудване;
  • батерии и акумулатори;

 

в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес:

гр. Пазарджик, площад „Константин Величков”, гр. Пазарджик

на 29 Септември 2023 год. и на 20 Октомври 2023 /от 11 часа до 14.00 часа/.