Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно предаване отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори

323

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 
 

СЪОБЩЕНИЕ

 
Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, че могат да предават своите отпадъци от
 електрическо и електронно оборудване;
 батерии и акумулатори;
 
в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес: „ гр. Пазарджик, площад „Константин Величков”, на 23 Октомври 2019 год. /от 10.30 часа до 12.00 часа/.
 
При необходимост от предаване на отработени масла и излезли от употреба моторни превозни средства на посочения по-горе адрес, ще получите информация на съответните дати от представител на фирма.