Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изпълнение Заповед № 3007/14.12.2013 г. за премахване на незаконен строеж: ""Масивна сграда" находяща се в УПИ VIII-363 и IX-364, 365 в кв. 436 по плана на гр.Пазарджик

1584