Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно издадена заповед за изработване на КП за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик.

1666

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за издадена заповед за изработване на КП за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик

 

Община Пазарджик, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№18-00-716/09.03.2018г. от „Телекабел” АД е издадена Заповед №18/27.03.2018г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект: Подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик.

Проекта да се изработи в следните части:

1. ПУП-План схема за подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик.

2. Инвестиционен проект за подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик.

Справка и допълнителна информация може да получите в стая №501 в сградата на Община Пазарджик.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.