Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за:„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РЕГИОН ПАЗАРДЖИК II – РА КЛЕТКА“ в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

663

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РЕГИОН ПАЗАРДЖИК II – РА КЛЕТКА

 

Местонахождение: В ПИ с идентификатор 00254.70.15 (ПИ 000723 по предходен план) в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, общ. Пазарджик, в рамките на площадката за изграждане на съоръженията от Регионален център за рециклиране и Депото за неопасни отпадъци.

Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България“ № 2, гр. Пазарджик, обл. Пазарджик.

        

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4