Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „Производство на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери на открито и в депаизолатори“, гр. Пловдив в рамките на 16.1. „Подкрепа за сформиране и функционир

278

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

   „Производство на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери на открито и в депаизолатори“, гр. Пловдив  в   рамките   на   16.1.  „Подкрепа  за  сформиране  и  функциониране  на  оперативни  групи  в   рамките  на  ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от  ПРСР  2014-2020г.

 

Местонахождение:

Местонахождениена земята/площта в рамките на която ще се извършват дейностите по проекта (област, община, населено място)

ЕКАТТЕ

Площ (дка, м2)

Номер на имот, животновъден обект, др.

1.

Гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

56784

30 дка

ИСАК № 56784-344

2.

село Граф Игнатиево, Община Марица, Област Пловдив

17806

1 дка

ИСАК № 116-1-2

3

Село Мало Конаре, Община Пазарджик, Област Пазарджик

46749

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот

ИСАК № 148046

4

Село Калековец, Община Марица, Област Пловдив

35300

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот

ИСАК № 010009

5

Село Искра, Община Първомай, Област Пловдив

32826

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот

ИСАК № 150067

6

Село Искра, Община Първомай, Област Пловдив

32826

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот

ИСАК № 020007

7

Гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

56784

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот

ИСАК № 021094

8

Село Искра, Община Първомай, Област Пловдив

32826

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот

ИСАК № 047052

9

Село Искра, Община Първомай, Област Пловдив

32826

Ще бъдат ползвани 200кв.м. от целия имот.

ИСАК № 088039

10

Село Искра, Община Първомай, Област Пловдив

32826

Ще бъдат ползвани 200кв,м. от целия имот

ИСАК № 088038

 

Възложител: ДЗЗД „Иновации“, гр.Пловдив, район „Южен“, ул.  „Остромила“ №12

 

          Писмени становища и мнения се приемат в Община Пазарджик бул. „България“ №2 или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4