Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „ОБЩЕСТВЕНА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ „ГРАДИНИТЕ НА СВЕТА“, ЧАСТ ОТ ПАРК-ОСТРОВ „СВОБОДА“

239

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

„ОБЩЕСТВЕНА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ „ГРАДИНИТЕ НА СВЕТА“, ЧАСТ ОТ ПАРК-ОСТРОВ „СВОБОДА “

 

Местонахождение: В границите на ПИ 55155.508.7, намиращ се в източния край на Парк-остров „Свобода“, с площ от 43395 кв. м. по графични данни, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Възложител: Община Пазарджик, бул. „България“ № 2, гр. Пазарджик, обл. Пазарджик.

        

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4