Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА ПЛОЩАДКА (ПЛОЩАДКА № 3) ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ГР.ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ № 52

163

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

„ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА ПЛОЩАДКА (ПЛОЩАДКА № 3) ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ГР.ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ № 52, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ПЛАНОСНИМАЧЕН № 55155.12.164, ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК, ПЛОЩ 840 КВ. М., КАКТО И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МОНТИРАНИЯ ЕКСТРУДЕР НА ПЛОЩАДКА № 2, С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. „МИЛЬО ВОЙВОДА“ № 18, НА ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.508.407, УПИ № I – 407 С ПЛОЩ 700 КВ. М.“

Местонахождение: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Христо Смирненски“ № 52, индустриална зона, планоснимачен № 55155.12.164, по плана на гр. Пазарджик, площ 840 кв. м.

Възложител: „ПЛАСТТРЕЙД“ ЕООД, ул. „Мильо Войвода“ № 18, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4