Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно инвестиционно предложение за: „НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДЕЙСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И БАЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

231

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:

 

„НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДЕЙСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И БАЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

 

Местонахождение: В ПИ с идентификатор 55155.508.404 и 55155.508.784 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Възложител: „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 86, ет. 1, офис 3, гр. Пловдив, общ. Пловдив.

         

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИЛИ В РИОСВ – ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ №3, ЕТ. 4