Обяви и съобщения

назад

Съобщение: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Зорка Анкова Симеонова

80

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс

Уведомява лицето: ЗОРКА АНКОВА СИМЕОНОВА,

                                          УЛ. “БУЗЛУДЖА” №33, ЕТ.8, АП.21

                                          ГР. ПАЗАРДЖИК

                                                                                 

 

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик са подадени заявления от Петър Христов Симеонов, роден на 03.07.1980 г., постоянен адрес: гр. Пазарджик, за припознаване на децата й: Нигярче Зоркова Симеонова, родена на 25.05.2015 г. в град Пазарджик и Ведие Зоркова Симеонова, родена на 24.05.2014 г. в град Пазарджик.

         Лицето ЗОРКА АНКОВА СИМЕОНОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Петър Христов Симеонов е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Нигярче Петрова Симеонова и Ведие Петрова Симеонова.

 

 

09.02.2018 г

гр. Пазарджик