Обяви и съобщения

назад

Съобщение до ползвателите на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Паталеница

291

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пазарджик съобщава на ползвателите на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Паталеница, че могат да подадат заявления за доплащане на разликите в площите,  до кмета на общината. Към заявлението трябва да бъдат приложени всякакъв вид документи, засягащи съответните имоти, актуален адрес и телефон за връзка с ползвателя или наследниците му, както и документи за собственост – нотариални актове.