Обяви и съобщения

назад

Съобшение относно пътно-ремонтни строителни дейности на общински път - ІV-класна пътна мрежа PAZ1138, /І-8/ Пазарджик – Огняново – Хаджиево в периода 06.08.2014 година до 14.08.2014 година

1853

СЪОБЩЕНИЕ

            Община Пазарджик с настоящото Ви уведомява за това, че в периода 06.08.2014 година до 14.08.2014 година включително ще бъдат извършени пътно-ремонтни строителни дейности на общински път - ІV-класна пътна мрежа PAZ1138, /І-8/ Пазарджик – Огняново – Хаджиево – граница Община (Пазарджик - Стамболийски) - /PDV1325/ в участъка гр.Пазарджик – с.Огняново, през който период движението ще бъде пренасочено по общински път - ІV-класна пътна мрежа PVD1325, /ІІІ-866/ Стамболийски - Триводици - Граница общ. ( Стамболийски - Пазарджик) - жп гара Огняново - Синитово - Пазарджик /І-8/.

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на община Пазарджик