Обяви и съобщения

назад

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

552

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

                   

Име на операцията: Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Име на бенефициента: Община Пазарджик

Начало: 01.10.2022г.

Край: 31.12.2023г.

Стойност: 286 368,00лв.