Обяви и съобщения

назад

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

743

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

 

Име на операцията: BG05SFPR003-1.001” Топъл обяд

Име на бенефициента: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Начало: дата 01.10.2022година     

Край: дата 31.12.2023 година

Стойност: 286 368,00 лева              

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.