Обяви и съобщения

назад

Обявление относно трасиране и въвод във владение на имотите по влезлия в сила план на новообразуваните имоти в местност „Селище" землището на с. Паталеница общ.Пазарджик

823