Обяви и съобщения

назад

Обявление относно: Решение №1/07.04.2024 г. на Общото събрание на населението, проведено на 07.04.2024 г. в кметство с. Паталеница, община Пазарджик

227