Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.246а по плана на гр.Пазарджик.

260

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 3 / 31.10.2019г.

Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №145 от 30.10.2019г. на Кмета на Общината с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.246а по плана на гр.Пазарджик.

 

         На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК