Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

356

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1882/25.11.2022 г.

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Пазарджик съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК се организира: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО).

 

Графичните и текстови материали може да видите на сайта на Общината www.pazardzhik.bg  и в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „ България“ № 2, ет. пети, стая 503 – Отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.12.2022 г. от 14.00  в сградата на Община  Пазарджик – бул. „България“ № 2, ет. втори, Пленарна зала.