Обяви и съобщения

назад

Обявление относно издадено Решение № ПК-12-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от РИОСВ - гр. Пазарджик

55

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и териториално устройство" обявява, че във връзка с проект за изменение на ОУП на Община Пазарджик за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево е издадено Решение № ПК-12-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от РИОСВ-гр. Пазарджик.