Обяви и съобщения

назад

Обявление относно график на заседанията на комисиите които ще ръководят сключването на споразуменията за стопанската 2017/2018 година в землищата на Община Пазарджик

598

О  Б  Я  В Л Е Н И Е

 

На основание чл.72б, ал.4  от ППЗСПЗЗ, Комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които ще ръководят сключването на споразуменията за стопанската 2017/2018 година в землищата на Община Пазарджик, обявяват следния график на заседанията, които ще се провеждат в заседателната зала на ОД ”Земеделие” гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 3, етаж 4-ти.

Посочената дата и час ще се потвърждават допълнително в деня преди заседанието от председателя на комисията.

           

Землище

Дата

Час

Заповед

1

Пазарджик

17.08.2017г.

09.30

РД-06-122/03.08.2017г.

2

Алеко Константиново

17.08.2017г.

13.00

РД-06-123/03.08.2017г.

3

Априлци

17.08.2017г.

15.00

РД-06-124/03.08.2017г.

4

Величково

18.08.2017г.

9.30

РД-06-125/03.08.2017г.

5

Гелеменово

18.08.2017г.

11.00

РД-06-126/03.08.2017г.

6

Главиница

18.08.2017г.

14.30

РД-06-127/03.08.2017г.

7

Говедаре

18.08.2017г.

15.30

РД-06-128/03.08.2017г.

8

Добровница

21.08.2017г.

10.00

РД-06-129/03.08.2017г.

9

Драгор

21.08.2017г.

13.00

РД-06-130/03.08.2017г.

10

Звъничево

21.08.2017г

15.00

РД-06-131/03.08.2017г.

11

Ивайло

22.08.2017г.

09.30

РД-06-132/03.08.2017г.

12

Мало Конаре

22.08.2017г.

11.00

РД-06-133/03.08.2017г.

13

Мирянци

22.08.2017г.

13.30

РД-06-134/03.08.2017г.

14

Мокрище

22.08.2017г.

15.00

РД-06-135/03.08.2017г.

15

Овчеполци

23.08.2017г.

11.00

РД-06-136/03.08.2017г.

16

Огняново

23.08.2017г.

9.30

РД-06-137/03.08.2017г.

17

Росен

23.08.2017г.

15.30

РД-06-138/03.08.2017г.

18

Сарая

23.08.2017г.

13.30

РД-06-139/03.08.2017г.

19

Сбор

24.08.2017г.

9.30

РД-06-140/03.08.2017г.

20

Синитово

24.08.2017г.

11.00

РД-06-141/03.08.2017г.

21

Тополи дол

24.08.2017г.

13.30

РД-06-142/03.08.2017г.

22

Хаджиево

24.08.2017г.

15.30

РД-06-143/03.08.2017г.

23

Цар Асен

25.08.2017г.

9.30

РД-06-144/03.08.2017г.

24

Црънча

25.08.2017г.

10.30

РД-06-145/03.08.2017г.

25

Черногорово

25.08.2017г.

13.30

РД-06-146/03.08.2017г.

26

Юнаците

25.08.2017г.

15.00

РД-06-147/03.08.2017г.

27

Ляхово

16.08.2017г.

14.00

РД-06-148/03.08.2017г.

28

Дебръщица

16.08.2017г.

16.00

РД-06-149/03.08.2017г.

29

Пищигово

16.08.2017г.

11.00

РД-06-150/03.08.2017г