Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Петър Танов Лишев

68

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

Уведомява лицето: ПЕТЪР ТАНОВ ЛИШЕВ,

                                          УЛ. “АКАЦИЯ” №51

                                          ГР. ХИСАРЯ

                                          

                                        

Ненамерено на посочения от него постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадена нотариално заверена декларация с вх. №01-03-193/11.10.2017 г. от Таня Йосифова Събева, родена на 19.06.1988 г., постоянен адрес: гр. Пазарджик, с която оспорва подаденото от него заявление за припознаване с вх. №01-03-193/10.08.2017 г. на дъщеря й Елена Танева Събева , родена на 29.07.2017 г. в град Пазарджик.

        

 

06.11.2017 г.

гр. Пазарджик