Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Анка Златкова Райкова

67

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

Уведомява лицето: АНКА ЗЛАТКОВА РАЙКОВА,

                                          УЛ. “СПАРТАК” №210

                                          ГР. ПАЗАРДЖИК

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик са подадени заявления  от Александър Асенов Иванов, роден на 26.08.1981г., постоянен адрес: гр.Пазарджик, за припознаване на децата й: Джемиле Анкова Райкова, родена на 19.07.2013 г. в град Пазарджик и Мухамет Анков Райков, роден на 01.03.2012 г. в град Пазарджик.

         Лицето АНКА ЗЛАТКОВА РАЙКОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Александър Асенов Иванов е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Джемиле Александрова Иванова и Мухамет Александров Иванов.

 

 

05.07.2018 г

гр. Пазарджик