Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 18a, ал. 10 от Административно-процесуалния (АПК) кодекс уведомява Ваня Илиева Гаргова

51

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс

Уведомява лицето: ВАНЯ ИЛИЕВА ГАРГОВА,

                                          УЛ. “ПИРДОП” №4, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.45

                                          ГР. ПАЗАРДЖИК

    

 

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик са подадени заявления от Лазар Димитров Димитров, роден на 12.04.1988 г., постоянен адрес: град Пазарджик, за припознаване на децата й: Дилиян Ванев Гаргов, роден на 20.12.2013 г. в град Пазарджик и Райян Ванев Гаргов, родена на 09.09.2016 г. в град Пазарджик.

          Лицето  ВАНЯ ИЛИЕВА ГАРГОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаванията.

При неявяване ще се счита, че Лазар Димитров Димитров е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Дилиян Лазаров Димитров и Райян Лазаров Димитров.

 

 

16.10.2020 г

гр. Пазарджик