Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 18a, ал. 10 от Административно-процесуалния (АПК) кодекс уведомява Анка Василева Георгиева

89

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: АНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА,

                                          УЛ. “ТРИНАДЕСЕТА” №48

                                          С. МАЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК  

                            

 

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление от Емил Христов Симеонов, роден на 18.04.1986 г., постоянен адрес: град Пазарджик, ул. “Чинар” №3, за припознаване на детето й Асен Анков Георгиев, роден на 13.03.2017 г. в град Пазарджик.

          Лицето АНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Емил Христов Симеонов е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имена Асен Емилов Симеонов.