Обяви и съобщения

назад

Обявление /на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК/ - с определение №716 от 13.04.2021г. по гр. дело №3247/2020г. на Пазарджишки Районен съд е постановено разгласяване на препис на искова молба на лицето Спаска Андонова Панкова

73