Обяви и съобщения

назад

Обява за срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка иа въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД“ и „Комплексен проект за развитие на „ Асарел-Медет “ АД до 2040 г.

213