Обяви и съобщения

назад

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, чрез провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие

281